Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl.

terčovník chloupkatý

Tento lišejník se makroskopicky podobá běžnému druhu P. orbicularis, od něhož se liší především laloky na koncích hustě pokrytými hyalinními chloupky. Terčovník chloupkatý je druh s poměrně širokou substrátovou amplitudou, ale přesto poměrně vzácný. Roste jak na borce listnatých stromů, tak na vápnitých skalách v xerotermních oblastech. Preferuje mírně zastíněná mikrostanoviště, kde se často vyskytuje v asociaci s mechy. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh, běžnější hlavně v Mediteránu. V ČR patří k poměrně vzácným lišejníkům. Recentní údaje pocházejí hlavně z jižní Moravy a středních Čech. Převažují údaje ze skalních substrátů.

Za synonymum tohoto druhu je považován taxon P. cernohorskyi, popsaný českým lichenologem J. Nádvorníkem (Nádvorník 1947). Jako typová položka (lektotyp) byl vybrán sběr Z. Černohorského z Velké hory u Karlštejna. Někteří autoři tento taxon doposud odlišují na základě drobných rozdílů v sorálech. Jejich variabilita je ale velká a zdá se, že tento znak není příliš relevantní.

Literatura: Svoboda D. (2007): Phaeophyscia hirsuta – a little known lichen in the Czech Republic. – Graphis Scripta 19: 33–36. Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Phaeophyscia

nejčastější synonyma:Phaeophyscia cernohorskyi

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 23. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024