Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

terčovník červenavý

Terčovník podobný nitrofilnímu druhu P. orbicularis, od něhož se liší okrajovými sorály a často oranžovou dření. Charakteristický červený pigment se u tohoto druhu poměrně často tvoří jen lokálně či v neznatelném množství, takže juvenilní exempláře obou druhů je potom téměř nemožné spolehlivě odlišit. Terčovník červenavý je typický lesní lišejník. Preferuje přirozené typy lesů od nížin do hor, kde vyhledává různé listnaté dřeviny. Roste ale i v listnatých hospodářských lesích a parcích. Bývá nacházen především na mechatých nebo živinami obohacených kmenech. V Evropě je široce rozšířeným, ale roztroušeně se vyskytujícím druhem.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 304, z toho ověřených 297. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024