Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg

terčovník

Díky své specifické ekologii prakticky nezaměnitelný, sexuálně se rozmnožující druh. Jeho typickým stanovištěm jsou občasně zaplavované silikátové kameny v potocích a řekách. Upřednostňuje čisté vodní toky v horských nebo boreálních oblastech. Ve střední Evropě roste častěji pouze v Alpách a Karpatech, jinak je velmi vzácný. Z České republiky je znám pouze z jednotlivých lokalit v Krkonoších, Orlických horách, na Šumavě a v Pošumaví.

Literatura: Halda J.P. & Palice Z. (2009): Zajímavé nálezy tří sladkovodních druhů lišejníků ze Zemské brány. – Orlické hory a Podorlicko 16: 283–289.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024