Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg

terčovník stlačený

Terčovník bez vegetativních rozmnožovacích částic, který ale z našeho území není známý v plodném stavu. Jeho české populace tak zřejmě dlouhodobě vytrvávají na vhodných stanovištích, odkázané na rozrůstání a fragmentaci stélek, prakticky bez možnosti šíření na další lokality. Phaeophyscia constipata roste na mechorostech nebo rostlinných zbytcích vápnitých substrátů. Vyskytuje se v boreálním pásu, vysokohorských oblastech i ve stepních společenstvech. Zřejmě je to reliktní druh, který spolehlivě indikuje lokality primárního bezlesí. V Evropě se jedná o poměrně vzácný lišejník s nápadně kontinentálními preferencemi, který chybí v celé suboceanické části kontinentu. V ČR je velmi vzácný a známý pouze z několika lokalit na diabasech v okolí Prahy. Navíc se zdá, že jeho recentní populace jsou velmi málo početné a druh je bezprostředně ohrožen vymizením z našeho území.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024