Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg

terčovník brvitý

Pohlavně se rozmnožující zástupce rodu, jehož jméno je odvozeno od apotécií, která mají na spodní straně nápadný porost rhizinů. Preferovaným substrátem je subneutrální borka listnatých dřevin. Jeho areál zaujímá mírný pás severní polokoule. Ve střední Evropě se vyskytuje roztroušeně až vzácně a převážně v horských údolích. Z ČR jsou známy historické údaje z více míst (např. Nádvorník 1947), avšak recentně byl nalezen pouze na třech lokalitách na Šumavě.

Literatura: Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024