Physconia muscigena (Ach.) Poelt

terčovník mechový

Physconia muscigena je pohlavně se rozmnožující druh, který v našich podmínkách již zřejmě nevytváří apotécia. Na lokalitách tedy vytrvává díky rozrůstání a ojedinělé fragmentaci stélek, což prakticky znemožňuje jeho šíření na další místa. Jeho stanovištěm jsou vápnité podklady v místech primárního bezlesí, kde porůstá mechorosty nebo rostlinné zbytky na skalkách. Vyskytuje se také přímo v alpinských trávnících. V Evropě je lokálně hojný (např. vápencové regiony Alp, Karpat atd.) a najdeme ho zde od xerotermních po alpinské oblasti. V ČR se jedná o velmi vzácný druh, který je uváděný z diabasů v Praze, vápenců na Pálavě a vápnitých fylitů na Petrových kamenech v Hrubém Jeseníků. Literární údaj existuje také od Dolních Kounic na jižní Moravě (Nádvorník 1947). Aktuálně terčovník mechový přežívá pouze ve slabých populacích v Prokopském údolí v Praze, na Petrových kamenech a v bohatších populacích na Pálavě.

Z pražských diabasů byl popsán taxon Physcia bayeri (Nádvorník 1947), který se od Physconia muscigena liší žlutavou dření, zabarvující se s KOH žlutě kvůli přítomnosti kyseliny sekalonové A. Dle recentní molekulární analýzy se jedná pouze součást variability druhu P. muscigena (Starosta & Svoboda 2020).

Literatura: Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124. Starosta J. & Svoboda D. (2020): Genetic variability in the Physconia muscigena group (Physciaceae, Ascomycota) in the Northern Hemisphere. – Lichenologist 52: 305–317.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysconiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024