Physconia grisea (Lam.) Poelt

terčovník našedlý

Terčovník našedlý je dobře poznatelný díky svým nevětveným jednoduchým rhizinům. Je to lišejník rostoucí především na borce listnatých dřevin, vzácněji se objevuje i na skalách. Je velmi tolerantní k eutrofizaci, vyšší prašnosti a obecně preferuje živinami obohacená místa. V Evropě je hojný a široce rozšířený. Patrné jsou jeho teplomilné preference, takže častý je zvláště v jižní části kontinentu. V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně v nižších a středních polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Physconia



Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 135, z toho ověřených 93. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024