Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

terčovník nažloutlý

Tento druh je charakteristický žlutou reakcí dřeně s KOH. Dřeň bývá často díky pigmentu sekalonové kyseliny A žlutě zbarvená, což se někdy projevuje i ve žlutém zbarvení sorálů. Není však neobvyklé, že některé exempláře tento pigment tvoří jen ve velmi nízkých koncentracích (KOH reakce pak není jednoznačná). V těchto případech hrozí záměna za vzácný boreální taxon P. detersa, který od nás nebyl recentně doložen.

Nejčastějším substrátem terčovníku nažloutlého jsou kmeny a větve listnatých dřevin s vyšším pH borky v lesních i nelesních společenstvech. Vzácně se vyskytuje i na (mechatých) skalách. V Evropě se jedná o běžný a široce rozšířený druh. U nás roste roztroušeně až hojně od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysconiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 265, z toho ověřených 211. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024