Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg

terčovník zrnitý

Nejmenší český zástupce tohoto rodu, který je však poměrně variabilní a jeho atypické formy mohou být snadno zaměněny za jiné druhy (např. P. detersa). Terčovník zrnitý roste na úživné borce listnatých stromů (typicky jasanů a javorů) v lesních i nelesních společenstvech. Vzácně se objevuje i na mechatých skalách. Vyhýbá se zastíněným stanovištím a je citlivý k znečištění ovzduší a eutrofizaci. V Evropě to je široce rozšířený a relativně běžný lišejník. V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor, a to především v lesnatějších a méně intenzivně obhospodařovaných územích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysconiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 216, z toho ověřených 144. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024