Rinodina archaea (Ach.) Arnold

rohovka prastará

Rohovka se sporami typu Physconia je velmi podobná druhu R. trevisanii, od něhož se liší silnější a nápadnější stélkou a poněkud většími sporami. Má také charakteristickou ekologii – vyskytuje se především na tvrdém zvětralém dřevu a jen vzácně na hrubé kyselé borce, například břízy či dubů. Celkové rozšíření je shrnuto v práci Mayrhofera a Shearda (2007), kde je poukázáno na její celkový ústup a na velmi málo recentních údajů. Z ČR existují historické záznamy do poloviny dvacátého století, avšak lze pochybovat o jejich věrohodnosti, jelikož taxonomický koncept jména R. archaea se v minulosti měnil. Palice (1999, pod údajem Porina hibernica) uvádí tuto rohovku ze Šumavy, z borky klenu v karu Černého jezera, avšak jak sám nálezce připouští, jedná se patrně o záměnu za R. orculata. Zcela recentně byla nalezena, a její nález potvrzen H. Mayrhoferem, na Křivoklátsku v údolí Úpořského potoka (NPR Týřov) na zvětralém tvrdém dřevě na obnaženém kořeni starého dubu ve světlém porostu lesostepního charakteru. Byl zjištěn jen malý fragment stélky s několika apotécii ve společnosti dalšího mimořádně vzácného druhu, Calicium abietinum.

Literatura: Mayrhofer H. & Sheard J. W. (2007): Rinodina archaea (Physciaceae, lichenized Ascomycetes) and related species. – In: Frisch A., Lange U. & Staiger B. [eds], Lichenologische Nebenstunden Contributions to lichen taxonomy and ecology in honour of Klaus Kalb. Bibliotheca Lichenologica 96: 229–246. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024