Placopyrenium cinereoatratum (Degel.) Orange

bradavnice

Druh nedávno popsaný z Britských ostrovů (Orange 2009). Od podobných zástupců rodu se jednoznačně pozná svým výskytem na periodicky přeplavovaných skalách a kamenech, kde je lichenikolní na druhu Staurothele fissa. V ČR byl dosud nalezen pouze na andezitových a spilitových kamenech v Berounce, a to pod Týřovickými skalami a Čertovou skálou (Vondrák, nepubl.), kde se hojně vyskytuje i hostitel. Kamenité a skalnaté břehy, vhodné pro P. cinereoatratum, jsou v ČR vzácné, a proto i sám druh patrně nebude hojný.

Literatura: Orange A. (2009): Two parasitic species of Placopyrenium (Verrucariaceae) from freshwater habitats in north-west Europe. – Lichenologist 41: 131–139.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae PlacopyreniumČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024