Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux

bradavnice hnědavá

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Placopyrenium

nejčastější synonyma:Verrucaria fuscella, Verrucaria subfuscella sensu Wirth 1995

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 76, z toho ověřených 42. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024