Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James

změnověnka bažinná

Prakticky vždy plodný zástupce rodu. Podobně jako druh P. oligotropha se jedná o lokálně častý, pionýrský lišejník (r-stratég), který je znatelně vzácnější než příbuzná P. icmalea. Placynthiella uliginosa tvoří za vlhka slizovitou stélku bez nápadných areolek či isidií. Za sucha pak stélku tvoří sotva patrné, rozptýlené, kulovité, tmavé granulky (goniocysty), dosahující sotva jedné desetiny milimetru.

Lišejník roste nejčastěji na občasně disturbovaných kyselých substrátech, jako jsou písčitá, jílovitá či rašelinná půda, surový humus, případně i tlející dřevo. Obvyklým typem biotopu jsou rašeliniště, vřesoviště, lesní světliny, aluvia řek, pískovny apod. Lišejník toleruje i mírný sešlap a může se vyskytovat na turistických pěšinách nebo okrajích cest. V katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) se k tomuto druhu váže nejvíce odkazů ze všech zástupců rodu Placynthiella, avšak zřejmě jen část z nich se bude týkat tohoto druhu. Ostatní taxony nebyly v minulosti často odlišované, případně byly uváděny jen na úrovni forem, které nejsou v katalogu odlišovány.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae PlacynthiellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 223, z toho ověřených 164. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024