Placynthiella oligotropha (J.R. Laundon) Coppins & P. James

změnověnka

Lokálně častý, pionýrský terikolní lišejník na obnažené kyselé zemi (písčitá zem, rašelina, humus), a to zejména na otevřených stanovištích (vřesoviště, vrchoviště, sutě, vysokohorské bezlesí, lesní světliny apod.), kde často tvoří synuzie se svými příbuznými (P. icmalea, P. uliginosa a Trapeliopsis granulosa). Vzácně porůstá i dřevo. V rámci rodu je tento druh snadno poznatelný díky relativně velkým stélkovým granulím či areolkám, přesahujících desetinu milimetru. Juvenilní exempláře s malými granulkami, potenciálně zaměnitelné za druh P. icmalea, se snadno rozpoznají absencí sekundárních metabolitů (C- reakce). Tento lišejník u nás v minulosti nebyl rozeznáván a představu o historickém výskytu by mohla přinést pouze revize herbářového materiálu, uloženého pod epitety uliginosa, humosa či fuliginea.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae PlacynthiellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 183, z toho ověřených 140. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024