Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James

změnověnka

Jeden z našich vůbec nejhojnějších druhů mikrolišejníků, tvořící jemně korálkovitou isidiosní stélku, jejíž barva přechází od zelenkavé, přes okrovou až po tmavě hnědou v závislosti na zastínění stanoviště a nasycení stélky vodou. Vyskytuje se prakticky na všech typech kyselých substrátů, a to zejména na tlejícím dřevu a humusu či rostlinném detritu. Lišejník je hojný v lesích i otevřené krajině. V lesních společenstvech patří k vůbec nejčastějším druhům.

Málo vyvinuté či atypické exempláře z příliš zastíněných míst mohou připomínat druh P. dasaea a pro jisté určení je vhodné ověřit sekundární metabolity pomocí TLC. Tyto dva taxony mohou také často růst pohromadě, což znesnadňuje jednoznačné určování. V historické literatuře se k tomuto druhu pojí nejčastěji jméno fuliginea, i když část těchto údajů může patřit právě druhu P. dasaea (viz tento druh).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae PlacynthiellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2117, z toho ověřených 1415. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024