Placynthiella hyporhoda (Th. Fr.) Coppins & P. James

změnověnka

Ekologicky specializovaný terikolní druh na substrátech bohatých na těžké kovy. Podobá se druhu P. uliginosa. Od něho i ostatních druhů je rozpoznatelný dle pigmentace plodnic, a to díky výrazné červenopurpurové reakci hypotecia po použití KOH. Lišejník byl od nás zatím zaznamenaný pouze na jediné lokalitě v Krušných horách.

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae PlacynthiellaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024