Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb.

pukléřka sivá

Běžný makrolišejník vyskytující se u nás od nížin do hor, kde je nejhojnější. Je charakteristický širokými laloky lemovanými izidiemi, které se někdy rozpadají v soredie. Roste na kyselé borce jehličnatých i listnatých dřevin v lesích i mimo ně, a to hlavně na větvích v korunách stromů. Případně ho můžeme najít také na dřevě a silikátových skalách. Jedná se o kosmopolitně rozšířený lišejník známý i z tropických ostrovů Oceánie a rovněž Antarktidy (Randlane & Saag 2007).

Literatura: Randlane T. & Saag A. (2007): Cetrarioid lichens in the Southern Hemisphere – an identification key and distribution patterns of the species. – Bibliotheca Lichenologica 95: 489–499.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae PlatismatiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1272, z toho ověřených 776. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024