Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch

terčovka pohárkatá

Terčovka pohárkatá je epifytickým, vzácně i epixylickým druhem tvořícím zpravidla plodné, velké stélky se širokými, šedozelenými až olivově hnědými laloky. Roste na otevřených stanovištích, většinou na borce listnatých stromů se subneutrální až kyselou reakcí (např. jasany, javory, duby) roztroušeně od nížin do hor. Nejčastěji ji najdeme na solitérních stromech, ve stromořadích a světlých lesích. Celkový areál zahrnuje Eurasii a severní Afriku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae PleurostictaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 187, z toho ověřených 156. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024