Protoparmelia atriseda (Fr.) R. Sant. & V. Wirth

misnička černobrázdá

Korovitý lišejník tvrdých a exponovaných silikátových hornin (obvykle žuly) s vysokým obsahem křemenu, kde typicky vyhledává horní hrany kamenů a skal. Téměř vždy se vyskytuje ve společnosti žlutých mapovníků (Rhizocarpon), na kterých v počátečních stádiích životního cyklu parazituje. U nás se vyskytuje roztroušeně ve středních a vyšších polohách, zejména v západní části České republiky. Hojný je např. na sutích v Brdech. Nejstarší známé doklady od nás pocházejí ze Žďárských vrchů, kde druh sbíral ve 30. letech minulého století J. Nádvorník (Poelt & Leuckert 1991). Většina údajů je však recentního data z posledních dvou desetiletí.

Literatura: Poelt J. & Leuckert C. (1991): Der Formenkreis von Protoparmelia atriseda (Lichenes, Lecanoraceae) in Europa. – Nova Hedwigia 52: 39–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ProtoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 37, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024