Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner

misnička hnědá

Protoparmelia badia je relativně častý korovitý lišejník, rostoucí obvykle na tvrdých silikátových skalách s vysokým obsahem křemene. Nejčastěji bývá nacházen na (alespoň zčásti) otevřených skalních výchozech a balvanitých sutích. Roste ale i na místech poloantropogenního charakteru, jako jsou navršené kamenné zídky, snosy kamení na pastvinách, opracované hraniční a náhrobní kameny apod. Nejvíce lokalit se nachází v našich pohraničních pohořích, ale není vzácný také ve vnitrozemí (např. Brdy, Žďárské vrchy). Lokálně sestupuje i do nižších poloh, např. na kyselých vyvřelinách v severních Čechách či výchozech tvrdých hornin v údolích větších řek ve středních Čechách a na jižní Moravě. Zcela výjimečně přechází na stromy, a to v blízkosti bohatšího výskytu na skalách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ProtoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 247, z toho ověřených 148. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024