Porina pseudohibernica Tretiach

hrbolovka

Nedávno popsaný korovitý lišejník nápadný svou do oranžova zbarvenou, isidiózní stélkou. V terénu ho lze snadno zaměnit za podobně vypadající povlaky nelichenizovaných řas rodu Trentepohlia, která je rovněž fotobiontem této hrbolovky. Lišejník je většinou sterilní, avšak některé exempláře tvoří černá peritécia. Porina pseudohibernica je známa hlavně jako epifyt rostoucí většinou na bázích starších, často mechatých listnatých stromů s vlhkou porézní borkou. Preferuje staré a humidní lesní porosty. Z ČR uvádí tento druh Palice (1999) pod jménem P. hibernica ze Šumavy: jeden recentní údaj z karu Černého jezera a jeden historický sběr A. Hilitzera z karu Čertova jezera. Dnes je druh znám z několika dalších šumavských lokalit jako epifyt, avšak v nižších polohách tohoto pohoří byly objeveny i saxikolní populace (např. v PR Čertova stráň). Tento druh je zatím známý pouze z Evropy, odkud byl publikován z některých vyšších pohoří (např. z Alp, Karpat a Kavkazu).

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Tretiach M. (2014): Porina pseudohibernica sp. nov., an isidiate, epiphytic lichen from central and south-eastern Europe. – Lichenologist 46: 617–625.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Porinaceae PorinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024