Porina rivalis Orange

hrbolovka říční

Recentně popsaný lišejník (Orange 2015), jehož peritecia se vyznačují diagnostickou kombinací dvou pigmentů: žlutým, K+ oranžově červeným Porina-yellow ve spodní části involukrela a excipula a šedým až purpurově červeným pigmentem Sagedia-red v horní části involukrela. U české položky z Brd se purpurová barva involukrela v KOH změnila na zelenošedou. Rozmístění pigmentů je viditelné u dobře vyvinutých exemplářů přímo v terénu a peritecia tak působí dvoubarevně.

Ekologicky se Porina rivalis velmi podobá druhu P. lectissima. Oba druhy rostou na oplachovaných silikátových skalách a kamenech v čistých potocích. Porina rivalis byla popsána z Velké Británie. Další lokality zatím nejsou známy a údaj z Brd je první ze střední Evropy. Lišejník zde byl nalezen na víceméně zastíněných kamenech v korytě potoka Klabava, kde rostl v malé populaci mezi porosty dalších sladkovodních lišejníků, např. P. lectissima.

Literatura: Orange A. (2015): A new freshwater Porina (Porinaceae, Ostropales) from Great Britain. – Lichenologist 47: 351–358.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Porinaceae PorinaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024