Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph

porpidie statná

Tato porpidie se vyznačuje zpravidla silnou stélkou, v mládí ojíněnými apotecii a konfluentovou kyselinou jakožto hlavním sekundárním metabolitem. Roste na osluněných silikátových skalách a kamenech převážně v horských oblastech. Rozšíření druhu není dokonale známé, ale zřejmě preferuje suboceanické klima. Z ČR je druh recentně známý z Brd, Šumavy, Hrubého Jeseníku a několika dalších míst.

Literatura: Jabłońska A. (2008): The lichen genus Porpidia in Poland I. P. cinereoatra and P. crustulata. – Herzogia 21: 41–49.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Porpidia

nejčastější synonyma:Porpidia musiva

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 16. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024