Porpidia pachythallina Fryday

porpidie

Lišejník podobný běžnému druhu P. tuberculosa, od které se liší silnější bělavou areolovitou stélkou s neamyloidní dření (I-), ale také neojíněnými apotecii a dobře vyvinutým excipulem (Fryday 2005). Druh byl popsán relativně nedávno z plochých silikátových skal Skotské vysočiny (Fryday 2005) a následně publikován také z Ruska (Urbanavichus & Urbanavichene 2018).

V ČR byl tento druh nalezen zatím jen na pískovcích Hradčanských stěn a svorech Kozích hřbetů v Krkonoších, a to pouze ve sterilním stavu. Silnější stélka je však vyvinuta jen lokálně, jinak dominují nápadné, kulovité a modravě šedé sorály. Ve sbíraných položkách byla potvrzena kyselina konfluentová. Dle ITS sekvencí patří tyto exempláře do skupiny P. cinereoatra, nejblíže jsou pak druhu P. irrigua Orange. V databázi GenBank chybějí sekvence druhu P. pachythallina, avšak Fryday (2005) řadí tento druh právě do zmiňované skupiny. Vzhledem k mírným ekologickým a morfologickým rozdílům byla P. pachythallina publikována s určitou mírou nejistoty.

Literatura: Fryday A. M. (2005): The genus Porpidia in northern and western Europe, with special emphasis on collections from the British Isles. – Lichenologist 37: 1–35. Urbanavichus G. & Urbanavichene I. (2018): New records of lichens and allied fungi from Lapponia petsamoënsis, Murmansk Region, Russia. – Folia Cryptogamica Estonica 55: 1–5. Malíček J., Bouda F., Konečná E., Steinová J. & Syrovátková L. (2022): Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku. – Bryonora 69: 7–18.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae PorpidiaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024