Porpidinia tumidula (Sm.) Timdal

Porpidinia tumidula je poměrně nápadný lišejník, který se vyznačuje velkými, šedými až hnědými, hustě bíle ojíněnými, okrouhlými až mírně laločnatými šupinami a černými lecideovitými apotecii. V minulosti byl řazený do rodu Toninia (Timdal 1992), od jehož zástupců se však liší vřecky typu Porpidia (válcovitá apikální struktura), neamyloidním hymeniálním gelem a méně slepenými parafýzami s výrazněji ohraničenou pigmentovanou kapkou na jejich vrcholu (Timdal 2010).

Roste typicky ve štěrbinách přirozených vápencových skal na otevřených stanovištích. Jeho evropské rozšíření má submediteránní charakter. Ve střední Evropě je tento druh poměrně vzácný. Na našem území roste na více lokalitách v Českém krasu a v okolí Prahy. Jedinou moravskou lokalitou byl vrch Kotouč u Štramberku.

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137. Timdal E. (2010): Porpidinia (Porpidiaceae), a new genus for Toninia tumidula. – Bibliotheca Lichenologica 104: 333–337.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Porpidinia

nejčastější synonyma:Toninia tumidula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024