Romjularia lurida (Ach.) Timdal

šálečka špinavá

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Romjularia

nejčastější synonyma:Mycobilimbia lurida, Lecidea lurida
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021