Lopadium disciforme (Flot.) Kullh.

šálečka diskovitá

Charakteristický lišejník horských pralesovitých porostů, který pravděpodobně zcela vymizel ze severní části republiky. Obvyklým substrátem je kyselá zastíněná borka starších stromů, zejména buků. Recentně je druh nejvíce udávaný ze Šumavy, kde je především obyvatelem bučin a údolních rašelinných lesů. Dále byl zaznamenán v Novohradských horách, Českém lese a Javorníkách. V minulosti byl od nás častěji udáván také z horských smrčin, z kterých zřejmě v důsledku acidifikace téměř vymizel. Příbuzný terikolní druh Lopadium pezizoideum, známý z polské strany Krkonoš (čedičová žíla v Malé sněžné jámě), od nás není spolehlivě doložen. Starší české literární údaje pod tímto jménem se vztahují k druhu L. disciforme.

Literatura: Liška J., Palice Z. & Dětinský R. (1998): Změny v rozšíření vzácných a ohrožených lišejníků v České republice I. – Příroda 12: 131–144.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lopadiaceae LopadiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 80, z toho ověřených 79. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024