Cheiromycina flabelliformis B. Sutton

Typový zástupce rodu, charakteristický nenápadnou korovitou stélkou s polštářkovitými, světlými sporodochii, tvořenými větvenými konidiemi. Od podobného druhu Ch. petri se liší např. nápadně zvětšenými konidiogenními buňkami.

Roste na bázích listnatých i jehličnatých dřevin, případně na dřevě, ve vlhkých, často zachovalých, pralesovitých lesích ve vyšších polohách. Celkové rozšíření v Evropě sahá od boreální po mírnou subkontinentální zónu. Z našeho území byl poprvé publikován z Orlických hor (Halda 1999). Později byl druh nalezen i na Šumavě a v Novohradských horách.

Literatura: Halda J. (1999): Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor 2. Údolí horních toků řek Bělé, Zdobnice a Divoké Orlice. – Acta musei Richnoviensis, sect. natur., 6: 1–32.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota CheiromycinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024