Cheiromycina petri D. Hawksw. & Poelt

Málo známý, nenápadný korovitý lišejník tvořící sporodochia. Od příbuzného druhu Ch. flabelliformis se odlišuje především drobnými konidiogenními buňkami. V Evropě je široce, ale vzácně rozšířen od boreálního po mírný pás. Roste na borce listnatých stromů ve vlhkých lesích. Z našeho území byl publikován teprve nedávno, a to prostřednictvím sběru ze Šumavy použitému v molekulární studii rodu (Muggia et al. 2017). Další sběr (zatím nepublikovaný) pochází z Novohradských hor.

Literatura: Muggia L., Mancinelli R., Tønsberg T., Jablonska A., Kukwa M. & Palice Z. (2017): Molecular analyses uncover the phylogenetic placement of the lichenized hyphomycetous genus Cheiromycina. – Mycologia 109: 588–600.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Malmideaceae CheiromycinaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024