Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.

vousatec černohnědý

Vzácný zástupce arkto-alpínských terikolních keříčkovitých lišejníků u nás. V ČR byl uváděn jen nad hranicí lesa v Krkonoších (např. na Sněžce) a v Hrubém Jeseníku v řídké tundrové vegetaci a mezi kameny v sutích. Recentně je známý pouze ze Sněžky. Celkový areál druhu je téměř kosmopolitní, chybí pouze v Africe. Od ostatních zástupců rodu Alectoria se liší šedohnědým až šedočerným zbarvením, chemismem i DNA, a proto byl nedávno oddělen do rodu Gowardia (Halonen et al. 2009). Toto štěpení však řada autorů neuznává kvůli krátkému času, kdy k němu pravděpodobně došlo (např. Divakar et al. 2017).

Literatura: Halonen P., Myllys L., Velmala S. & Hyvärinen H. (2009): Gowardia (Parmeliaceae) – a new alectorioid lichen genus with two species. – Bryologist 112: 138–146. Divakar P. K., Crespo A., Kraichak E., Leavitt S. D., Singh G., Schmitt I. & Lumbsch H. T. (2017): Using a temporal phylogenetic method to harmonize family and genus-level classification in the largest clade of lichen-forming fungi. – Fungal Diversity 84: 101–117.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae AlectoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024