Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.

vousatec žlutozelený

Hojnější druh z dvojice našich terikolních vousatců rodu Alectoria s arkto-alpinským rozšířením. Od A. nigricans se liší zelenožlutým zbarvením a chemismem (obsahuje kyselinu usnovou a diffraktaovou). Celkový areál druhu zahrnuje Evropu, Asii, obě Ameriky a Antarktidu. U nás roste v nejvyšších horách českého masivu (Šumava, Krkonoše, Králický Sněžník a Hrubý Jeseník). Najdeme ho především nad horní hranicí lesa na vyfoukávaných místech s řídkou vegetací, na sutích i níže. Více recentních lokalit je známých pouze z Krkonoš. Zajímavý je výskyt v inverzní pískovcové rokli v Adršpašsko-teplických skalách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Alectoria


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023