Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

vousatec prodloužený

U nás velmi vzácný a citlivý boreální druh, na první dojem připomínající zástupce rodu Usnea. Při bližším pohledu je snadno rozpoznatelný díky přítomnosti vystouplých bílých pseudocyfel a alespoň při bázi zploštělé stélce. Tento lišejník roste především na větvích v korunách smrků v zachovalých horských lesích ve vlhkých polohách. Dříve byl nalézán i v nižších, inverzních lokalitách. V druhé polovině 20. století však ve všech oblastech silně ustoupil. V současné době je znám jen velmi vzácně z Novohradských hor, Šumavy, Slavkovského lesa, Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Bohatší populace přežívají pravděpodobně pouze na jesenickém Pradědu a v karu šumavského Plešného jezera. Historické údaje pocházejí také z Písecka, Žďárských vrchů, Podyjí, Jizerských hor a Králického Sněžníku. Celkový areál druhu zahrnuje Evropu, Asii a obě Ameriky.

Od podobně zbarveného druhu A. ochroleuca se pozná epifytickým výskytem a chemismem (obsahuje alektoronovou, případně squamatovou kyselinu ve dřeni). V severní Evropě se však vyskytují také terikolní populace přiřazované ke druhu A. sarmentosa, nazývané jako subsp. vexillifera. Ty se od A. ochroleuca odlišují více poléhavými stélkami se zploštělými hlavními větévkami (Velmala & Myllys 2011).

Literatura: Velmala S. & Myllys L. (2011): Alectoria. – In: Thell A. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 4: 14–16. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292. Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2017): Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice. – Bryonora 60: 46–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae AlectoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 38, z toho ověřených 38. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024