Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl.

terčovka horská

Vzácnou terčovku horskou můžeme u nás spatřit pouze v našich nejvyšších horách – Krkonoších. Zde roste nad hranicí lesa na skalních výchozech a kamenech, např. na Sněžce, Vysokém kole a Malém Šišáku. Jedná se o chladnomilný druh silikátových skal s cirkumpolárním, arkto-alpinským rozšířením.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Allantoparmelia


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023