Protoparmelia memnonia Hafellner & Türk

misnička

Lišejník ekologicky i morfologicky podobný poměrně častému druhu P. badia, avšak s mnohem užší ekologickou amplitudou, rostoucí obvykle na větru exponovaných stanovištích otevřených skalních výchozů a kamenných moří. Jeho rozšíření má ve střední Evropě spíše západní tendenci s častějším výskytem ve středohorách s bohatšími srážkami, jako jsou Vogézy, Harz, Schwarzwald. Z České republiky byl publikován jako Lecanora picea z vrcholových partií Krkonoš v rámci dizertační práce V. Wirtha, avšak s neurčitou lokalizací (viz mapa v práci Wirth 1972). Relevantní doklad nicméně existuje v herbáři STU (Muzeum Stuttgart) a pochází z vrcholu Malého Šišáku (H. Thüs, in litt.). Recentní nepublikovaný údaj pochází z Jizerských hor. Jediná práce vztažená k tomuto taxonu v Katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) žádnou zmínku o tomto lišejníku ve skutečnosti neobsahuje.

Literatura: Wirth V. (1972): Die Silikatflechten-Gemeinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1–306.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Protoparmelia

nejčastější synonyma:Protoparmelia picea

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024