Protoparmelia phaeonesos Poelt

misnička příživná

Vzácný poloparazitický druh vázaný na nápadný arkto-alpinský korovitý lišejník Aspilidea myrinii. Protoparmelia phaeonesos je z ČR dlouhodobě známá ze subalpínského pásma vrcholových partií Sněžky, kde byla sbírána opakovaně: v předminulém století G.W. Körberem (vydáno v exsikátu Lichenes selecti Germaniae jako Lecanora badia β milvina), v minulém století A. Vězdou (Poelt & Leuckert 1991). Nově byla zjištěna také na vrcholech Luční hory, Studniční hory a Vysokého kola. V Evropě se vyskytuje v nejvyšších pohořích s vyvinutou alpinskou vegetací. Nejvyšší koncentrace lokalit se nachází ve východních Alpách a západních Karpatech. Na jih zasahuje až do některých vyšších balkánských pohoří (Prokletije a Pelister; Poelt & Leuckert 1991).

Literatura: Poelt J. & Leuckert C. (1991): Der Formenkreis von Protoparmelia atriseda (Lichenes, Lecanoraceae) in Europa. – Nova Hedwigia 52: 39–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ProtoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024