Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy

terčovka pýřitá

Terčovka pýřitá je arkto-alpinským druhem tvořícím polštářky z propletených tenkých hnědočerných větviček na silikátových skalách a kamenech. U nás tento druh můžeme vidět na otevřených skalnatých stanovištích v horách (Šumava, Jizerské hory, Krkonoše, Králický Sněžník a Hrubý Jeseník), vzácně i v inverzních nižších polohách (Adršpašsko-teplické skály). V minulosti byl uváděn také z Brd a Krušných hor.

Podle recentních studií (Boluda et al. 2016, Garrido-Benavent et al. 2021) jsou P. pubescens a od nás neuváděný, blízce příbuzný druh P. minuscula, vzájemně morfologicky odlišitelné jen v polárních oblastech. Autoři první zmíněné studie proto doporučují molekulárně neanalyzované stélky označovat jako P. pubescens agg. Populace z našeho území nebyly dosud molekulárně analyzovány.

Literatura: Boluda C. G., Hawksworth D. L., Divakar P. K., Crespo A. & Rico J. V. (2016): Microchemical and molecular investigations reveal Pseudephebe species as cryptic with an environmentally modified morphology. – Lichenologist 48: 527–543. Garrido-Benavent I., Pérez-Ortega S., de los Ríos A., Mayrhofer H. & Fernández-Mendoza F. (2021): Neogene speciation and Pleistocene expansion of the genus Pseudephebe (Parmeliaceae, lichenized fungi) involving multiple colonizations of Antarctica. – Molecular Phylogenetics and Evolution 155: 107020.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae PseudephebeČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024