Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy

misnička zední

Tento běžný saxikolní lišejník osídluje primárně vápnité substráty – vápence i různé typy bazických silikátů, sekundárně pak roste na betonu, omítkách, náhrobních kamenech, střešní taškách apod. Objevuje se i na čistých silikátech, a to typicky na otevřených místech s vyšším přísunem živin, jako např. vyvýšené skalky a solitérní balvany, kde kálí ptáci. Roste dokonce i na asfaltu či jiných toxických antropogenních substrátech. Vyskytuje se od nížin do hor, nejvíce však v nižších a středních polohách. Tato misnička je kosmopolitním druhem, hojně rozšířeným hlavně v mírném pásu severní polokoule. V ČR patří k běžným druhům. Nápadně ojíněné a světlé formy na vápencích bývají někdy odlišované jako samostatný druh P. versicolor. Zde jsou tyto formy označovány jako var. versicolor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Protoparmeliopsis

nejčastější synonyma:Lecanora saxicola, Lecanora muralis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 491, z toho ověřených 263. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024