Protoparmeliopsis laatokkaënsis (Räsänen) Moberg & R. Sant.

misnička

Zřejmě nejméně nápadný zástupce rodu, který se zdá být výrazným substrátovým specialistou. Roste na hadcích, břidlicích či některých dalších, charakterově podobných typech hornin. Mladé stélky často parazitují na jiných lišejnících. Obecně se jedná o řídce rozšířený druh, jehož areál je navíc nedostatečně známý. Více lokalit pochází z Mediteránu. V ČR je uváděný z jediné lokality, a to z Mohelenské hadcové stepi, kde je navíc velmi vzácný. Byl odsud popsán dokonce jako samostatný druh L. dvorakii, avšak toto jméno není nomenklatoricky platné.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Protoparmeliopsis

nejčastější synonyma:Lecanora laatokkaënsis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024