Protoparmeliopsis garovaglii (Körb.) Arup, Zhao Xin & Lumbsch

misnička Garovagliova

Saxikolní misnička s vazbou na exponované silikátové horniny, včetně různých typů vápnitých silikátů. V ČR se vyskytuje v nejteplejších oblastech (termofytikum) s dostatkem přirozených skalních výchozů. Postupně vyznívá do středních poloh (hlavně teplejší oblasti mezofytika), kde je již výrazně vzácnější. Těžištěm jejího rozšíření u nás jsou střední Čechy a jižní Morava.

Literatura: Suza J. (1942): Česká xerothermní oblast a lišejníky. – Věstník Královské České Společnosti Nauk 1941/18: 1–38. Suza J. (1947): Praebohemikum a lišejníky. – Věstník Královské České Společnosti Nauk 1946/1: 1–34.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Protoparmeliopsis

nejčastější synonyma:Lecanora garovaglii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 119, z toho ověřených 93. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024