Palicella filamentosa (Stirt.) Rodr. Flakus & Printzen

misnička vláknitá

Tato korovitá misnička roste typicky na odumřelých větvičkách borovic či smrků (obvykle na dřevu). Má však širší ekologickou amplitudu a vyskytuje se i přímo na borce živých stromů, pahýlech, ale i na opracovaném dřevu, např. plotů. Jedná se o typický montánně-boreální prvek. V ČR patří k poměrně hojným druhům např. v horských smrčinách, na vrchovištích či v rašelinných borech. V nižších polohách téměř chybí, ve středních se vyskytuje jen vzácně a lokálně. Častější je např. v Třeboňské pánvi. Lišejník patří k acidofilním a relativně toxitolerantním druhům. Vyskytuje se jako epifyt také na místech, kde se až doposud projevují následky znečistění oxidem siřičitým a kde i nadále dominuje druh Lecanora conizaeoides, např. na souších stromů v hřebenových partiích Jizerských hor. Druh je poměrně morfologicky variabilní a světlé formy mohou být zaměněny za podobnou misničku Lecanora symmicta.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Palicella

nejčastější synonyma:Lecanora filamentosa, Lecanora ramulicola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 108, z toho ověřených 106. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024