Myriolecis semipallida (H. Magn.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička bledavá

Drobná saxikolní misnička, která osídluje různé typy vápnitých substrátů od nížin do hor. Roste na přirozených i antropogenních substrátech. Patří mezi typicky pionýrské druhy lišejníků, avšak na svém stanovišti často vytrvává i do pozdějších sukcesních stádií. V rámci Evropy i ČR se jedná o běžný lišejník, jeden z nejběžnějších zástupců rodu. Ve skutečnosti zřejmě obsahuje více taxonů, které se liší v nepatrných znacích. I samotné odlišení od podobného druhu M. dispersa může být kvůli různé koncentraci xanthonů někdy problematické. V minulosti byly oba druhy společně uváděny pod jménem Lecanora dispersa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora semipallida

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 60, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024