Myriolecis sambuci (Pers.) Clem.

misnička bezová

Epifytický lišejník s preferencí k úživné borce s vyšším pH, typicky bezů, jasanů a osik. Upřednostňuje větve nebo mladé exempláře dřevin. Ve vápencových oblastech může porůstat i báze stromů (např. dubů) s primárně kyselejší borkou. Jedná se o světlomilný druh, který potkáme ve volné krajině i v lesích (zda ale primárně v korunách stromů). Dle aktuálních poznatků je velmi citlivý k acidifikaci substrátů a intenzivnější eutrofizaci. Tato misnička je široce rozšířena v mírném pásu severní polokoule. V Evropě i v ČR se vyskytuje roztroušeně. Aktuálně nejvíce údajů pochází z jižních Čech (především z Šumavy a okolí), v severní části státu je extrémně vzácná.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora sambuci

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 58, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024