Myriolecis pruinosa (Chaub.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička ojíněná

Misnička ojíněná je typickým druhem kolmých až převislých vápencových skal. Může ale růst i na člověkem vytvořených substrátech a bazických silikátech. V Evropě je lokálně hojná v některých oblastech s výskytem vápenců, zejména v Mediteránu nebo v Západních Karpatech. Součástí západokarpatského areálu byla jediná známá lokalita v ČR, a to na vrchu Kotouč u Štramberku. Bohužel zde tento druh pravděpodobně vymizel kvůli rozsáhlé těžbě vápence.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora pruinosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024