Myriolecis persimilis (Th. Fr.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička přepodobná

Převážně epifytický lišejník s výraznou preferencí k osluněným a na živiny bohatým stanovištím. Typicky se vyskytuje na hladké kůře mladých kmenů a větví listnáčů (např. jasanů a osik). Může růst i na prašných a eutrofizovaných místech. Výjimečně je nacházen také na obohacených kamenech s pionýrskými společenstvy lišejníků (typicky na povrchových vyvřelinách) a opracovaném dřevě. V Evropě je zřejmě hojným, ale částečně přehlíženým druhem. V České republice je aktuálně běžný na většině území. Historické údaje ale chybějí. Mimo to, že byl pravděpodobně zaměňován s dalšími zástupci rodu, tak lze očekávat jeho vzácný výskyt v druhé polovině 20. století, tj. v období nejsilnějších kyselých dešťů. U forem se světlým okrajem apotécií je v terénu často velmi obtížné odlišit druh od podobného taxonu M. sambuci.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora persimilis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 273, z toho ověřených 261. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024