Myriolecis perpruinosa (Fröberg) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička

Saxikolní misnička, rostoucí na vápnitých skalách. Tento snadno zaměnitelný taxon je zatím znám z Evropy a Severní Ameriky. V Evropě asi nejvíce údajů pochází z Alp. V České republice je prozatím uváděn z jediné lokality v Českém krasu, a to z osluněných xerotermních diabázových skalek.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora perpruinosa

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024