Myriolecis hagenii (Ach.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička Hagenova

Tato misnička preferuje borku listnatých dřevin s vysokým pH a bohatou na živiny. Typicky ji najdeme ve volné krajině, na osvětlených solitérních stromech nebo ve stromořadích. Může se ale vyskytovat i ve světlých lesích a dokonce i na vápnitých skalních substrátech, např. vápencových převisech. V Evropě se jedná o široce rozšířený lišejník. V ČR se vyskytuje zřejmě na většině území, ale její výskyt je poměrně řídký, hojnější pouze lokálně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora hagenii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 117, z toho ověřených 80. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024