Myriolecis dispersa agg.

Agregát obtížně určitelných a doposud jen málo prostudovaných taxonů, který v této databázi zahrnuje primárně druhy M. dispersa, M. hagenii, M. perpruinosa, M. semipallida a případně i atypické formy dalších zástupců tohoto rodu. V minulosti byly zástupci tohoto agregátu zpravidla uváděny pod jménem Lecanora dispersa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 389, z toho ověřených 188. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024