Myriolecis dispersa (Pers.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička roztroušená

Dle současného taxonomického pojetí je tato misnička primárně saxikolním druhem vápnitých hornin, a to přirozených i antropogenních. Může se však vyskytovat i epifyticky, především na úživné borce listnatých dřevin, nejčastěji na prašných lokalitách. Obecně je to pionýrský lišejník, osídlující narušovaná stanoviště nebo sukcesně mladé substráty. V Evropě i v ČR se jedná o hojný lišejník. Pravděpodobně však v sobě obsahuje více druhů a v současné době částečně plní funkci odpadkového koše, kam se řadí několik ekologicky, chemicky i morfologicky odlišných taxonů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora dispersa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 47, z toho ověřených 47. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024