Myriolecis crenulata (Wallr.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička vroubkatá

Vápnomilný druh, který se nejčastěji vyskytuje na přirozených vápencových skalách. Typicky osídluje exponované plochy, ale může růst i na převislých skalách. Vzácněji se vyskytuje na dalších typech vápnitých substrátů, včetně těch člověkem vytvořených. V Evropě je misnička vroubkatá široce rozšířena v oblastech s výskytem vhodných biotopů. V České republice je lokálně hojná ve vápencových oblastech středních a nižších poloh, jinak v krajině chybí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora crenulata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 71, z toho ověřených 53. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024