Myriolecis antiqua (J.R. Laundon) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička

Méně známý zástupce rodu, charakteristický žlutavými okraji apotecií, C+ žlutou až oranžovou a UV+ růžovou reakcí stélkového okraje i disků. V Evropě je uváděný z vápenců, bazických silikátů a antropogenních vápnitých substrátů. Výskyt v ČR je nejasný – existuje jediný historický údaj pod jménem L. conferta z diabásových skal v Motole (Servít 1930). Herbářový doklad v PRC je však ve velmi špatném stavu a bylo možné pouze ověřit jeho příslušnost k výše zmíněnému agregátu.

Literatura: Servít M. (1930): Flechten aus der Tschechoslovakei. I. Die Umgebung von Praha. – Věstník Královské české společnosti nauk 1929/13: 1–50.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora conferta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024